• Over Ons Van Arkel

Van Arkel Investment Coaching

Fijn dat u de weg naar onze website heeft weten te vinden. Welkom!

Graag laten wij u kennis maken met onze organisatie.

Sinds 1999 is het voor beleggers mogelijk om met behulp van Van Arkel Investment Coaching hun vermogen beter te laten renderen.

Dat kan op verschillende manieren:

1. Zelf beleggen.
Als u zelf wil beleggen dan is het noodzakelijk dat u voldoende kennis heeft. Graag zijn wij u behulpzaam. Wilt u hier meer over weten? Klik dan hier.

2. Laten beleggen.
Indien u ervoor kiest om uw beleggingen uit te besteden, dan informeren wij u graag over de mogelijkheden. Wilt u hier meer over weten? Klik dan hier.

Maar als u nog niet weet wat het beste bij u past, dan is het wellicht verstandiger om eerst een vrijblijvend gesprek met Bert van Arkel te hebben. Het eerste gesprek is gratis. Hier kunt u een gesprek aanvragen.

Dus of u nu zelf strak de touwtjes in handen wilt houden, of meer afstand van uw beleggingen wilt nemen, Van Arkel Investment Coaching wijst u de weg naar vermogensgroei. Met meer vertrouwen en succes.

 
Onafhankelijke relatie met financiële instellingen
 
Ons kantoor werkt niet met vooraf geselecteerde financiële instellingen (banken, vermogens- en fondsbeheerders). Wij zijn geheel onafhankelijk, ook financieel, en kiezen aanbieders enkel en alleen op basis van de resultaten en kwaliteit van hun beleggingsfondsen en dienstverlening. Bovendien letten wij er op dat de vergoedingen die wij ontvangen (zie hieronder) niet disproportioneel zijn. Voor deze aanbieders verzorgen wij de marketingactiviteiten en geven aan hen dus namen door van potentiële beleggers. Eventueel ook uw naam, maar dat doen wij uitsluitend na uw uitdrukkelijke toestemming.

 
Hoe worden wij beloond?

Voor onze marketingactiviteiten en het doorverwijzen van geïnteresseerden op het gebied van beleggingsfondsen en vermogensbeheer, ontvangen wij een vergoeding die onderdeel vormt van de standaardkosten die op belegd vermogen in rekening wordt gebracht door een fondsbeheerder. U betaalt dus niets extra. De fondsbeheerder betaalt ons een gedeelte van zijn marketing budget. Tenzij uitdrukkelijk vooraf schriftelijk aangegeven, is onze dienstverlening voor u gratis.
Voor de meeste producten zoals seminars, boeken, dvd's etc.  geldt een vooraf aan u gecommuniceerde prijs.
 
 
Beloningsbeleid & Risico analyse.
 
Van  Arkel Investment Coaching BV (VAIC) is zich bewust van het feit dat er mogelijkerwijs een extra impuls tot aanbeveling voor een bepaald beleggingsproduct aan een potentiële belegger zou kunnen uitgaan, indien VAIC of haar personeel, dan wel een aan haar gelieerde onderneming, een vergoeding zou ontvangen die disproportioneel is. Daarom streeft VAIC en de aan haar gelieerde bedrijven er naar om uitsluitend producten en/of aanbieders van producten in haar pallet van aanbevelingen op te nemen indien, behalve dat die producten en/of aanbieders dienen te voldoen aan de eisen die VAIC stelt op basis van inherente beleggingskwaliteiten van die producten en aanbieders, de vergoedingen van die producten niet meer dan een factor twee uit elkaar lopen. Er wordt daarbij aangenomen dat er geen onevenredig positieve dan wel negatieve prikkels tot aanbeveling aanwezig zijn.
 
VAIC streeft vervolgens naar een beheerst beloningsbeleid. Zij zal derhalve slechts beleggingsproducten, notes, structured products of closed funds onder de aandacht van potentiële beleggers te brengen, waarbij zij een vergoeding van tussen de 1 en 2 % op jaarbasis gedurende de looptijd van die producten van de aanbieder van die producten ontvangt. In sommige gevallen kan een aanbieder er voor kiezen om deze vergoeding getotaliseerd éénmalig aan VAIC of een aan haar gelieerd bedrijf over te maken. Het personeel van VAIC kan – in sommige gevallen – een deel van hun salaris in variabele vorm ontvangen. Deze variabele component zal echter nimmer meer bedragen van dan 0,2% per jaar van de door dat personeelslid gerealiseerde omzet, waarbij het bedrag dat een belegger investeert in een product van een aanbieder geldt als de 'omzet' van dat personeelslid. De variabele beloning zal nimmer meer bedragen dan maximaal één jaarsalaris.
 
Het staat VAIC of een aan haar gelieerd bedrijf vrij om de door haar ontvangen vergoedingen van aanbieders, doorgaans zijn dit marketingvergoedingen, te delen met andere externe (rechts-)personen die VAIC assisteren in het onder de aandacht brengen van producten bij potentiële beleggers.